hhfiodv.nl | Huis

‘De Pasbaan’ huis der H.H. FIOD V sinds 1989

Degene die er ooit zijn geweest, hebben stuk voor stuk hun ogen uit gekeken en beschreven ‘De Pasbaan’ als onbeschrijfelijk. De enige mogelijkheid is de werkelijkheid te benaderen. Voor de werkelijke ervaring dient u in den beginne als bezoeker binnen te komen, vervolgens als regelmatige bezoeker, misschien zelfs als lid van het dispuut, echter is haar volledige charme en schoonheid pas zichtbaar als beschermheer (bewoner).

Aan de rand van de oude binnenstad van Breda ligt een groot parkeer terrein genaamd ‘Beyerd’. Niet ver daar vandaan zit een café-restaurant-bierbrouwer die bijna dezelfde naam hanteerd: ‘De Beyerd’ die overigens de titel ‘Het beste café van Nederland’ in 1996 en 2010 in de wacht heeft gesleept. Aan de overkant van de straat die ‘Pasbaan’ heet, zit Het Graphic Design Museum Beyerd Breda die in 2008 door de Koningin zelf is geopend. Naast het roemruchtige Café ‘Het hijgend hert’ staan nog enkele studentenhuizen met een roze voordeur, die deze buurt zowel beroemd als berucht maken. Indien het kwik is opgeklommen tot een respectabele hoogte treft u mogelijk een aantal studenten voor deze huizen aan. Wanneer de banken ordentelijk om een antiek karpet zijn geplaatst en de barbecue is aangestoken heeft u gegarandeerd met de heeren te maken.  Achter één van de roze deuren is wederom een roze deur gesitueerd die u leidt naar ‘De Pasbaan’ hét dispuuthuis der Heeren Friendship Is Our Device.

Boven deze tweede deur hangt een ledverlicht ‘OPEN’ bord die verwacht en onverwacht bezoek verwelkomd. Openingstijden? Geen idee! Sluitingstijd? Daar doen wij niet aan!

Ik zal u daar rondleiden alsof u er zelf binnenstapt:

U stapt door de deur de gang binnen. Direct valt de rare structuur van het huis op. De muren lijken willekeurig geplaatst te zijn waardoor ‘De Pasbaan’ haar geheimen niet zomaar lijkt prijs te geven. Links hangt ergens een kapstok voor uw jas, waardoor de lichtelijk verscholen hoek aan de rechterkant u bijna zal ontgaan. Besteed u hier wel aandacht aan, dan valt op dat er een kastje in de lucht hangt; er een lockerkast staat die rode en groene kastdeuren heeft; de vriezer hier is weggemoffeld én de eregalerij van alle oud-besturen, die het dispuut jaar na jaar hebben geleidt, hangt.

Nu heeft u twee keuzes: De linkerdeur of de rechterdeur. U kiest voor de optie waar het licht delicaat met het glaswerk van de deur speelt. Uitgekomen in de bereidingskamer van de culinaire en Bourgondische hoogstanden valt u op dat er een tapkraan uit het aanrechtblad is verrezen. U kijkt nog even beter en ziet dat er een deel uit de muur lijkt te ontbreken. Achter deze open ruimte bevindt zich de fameuze ‘Gelaghkaamer’. Ja, nu wordt het u ineens duidelijk: Vanuit de keuken is het mogelijk het vloeibare goud direct uit te schenken in de Gelaghkaamer!

Tevens valt het u onmiddellijk op dat de enkele aanwezigen zich ophouden in deze wat lege Gelaghkaamer. Zij staren naar de nog zichtbaar aanwezige ‘Pasbaanattributen’  en vragen zich af wat het toch allemaal is. Vanuit het niets klinkt daar ineens een gil van een jongedame.. haar nieuwsgierigheid naar de versiersels van de kroonluchter had enkele momenten eerder gewonnen van haar verstand.

Omdat het er even op lijkt dat dit niet alles was wat u er van verwacht, kijkt u weer terug. Een goed uitziende jongeheer duikt op uit het licht en stopt het op een armlengte afstand. Hij draait naar links en trekt de hendel van de tapkraan behoedzaam naar beneden en na enkele seconde tikt hij de hendel weer terug. ‘Zo werkt de tap en daar staan de glazen” zei hij wijzend naar de linkerkant van de bar. “vijf ekkies en de refill’s zijn gratis!”. Inmiddels is het duidelijk dat het hier om één van de heeren der H.H. FIOD V gaat, die het jaarlijkse huisfeest “Pasbaan Pilsner Pauper Porno Party” geven.  U pakt zelf een glas, tapt deze vol en mengt zich tussen de gelijkgestemden. U zult gegarandeerd een briljante avond beleven, of u deze nog kun reconstrueren ligt volledig in uw handen.

Dit feest is echter slecht eenmaal in het jaar. Hoewel deze setting wel een aantal keer vaker per jaar voorkomt tijdens borrels met disputen uit binnen en buitenland, is dit niet de setting die wij iedere dag hanteren. De ‘Gelaghkaamer’ is pas op zijn best wanneer de banken weer juist zijn gepositioneerd, de eettafel haar plaats heeft teruggevonden en alle trofeeën, memoralia en parafanalia weer op eminente wijze zijn geplaatst. U zult voor deze beschrijving  meer nodig  hebben dan een computer met internetverbinding. U zult hiervoor echt een keer binnen moeten komen wanneer ‘het feestje’ nog spontaan moet ontstaat. DM

 

TIP:  De datum voor de PPPPparty is dit jaar vastgesteld op 20 april 2012.